ΤΙΤΛΟΙ

8/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Πενθεί η Λάγκα...

 Eίναι άγγελοι επί της γης…  Mα  κάποια στιγμή φεύγουν... φεύγουν από αυτή τη γη μα δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ.... είναι δίπλα μας... μας προστατεύουν....


ΠαπαΓιώργη, μαζί με εσένα όλη η Λάγκα ψάλει XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Κλαίμε μα δε θρηνούμε... η κόρη σου, ΑΓΓΕΛΟΣ πλέον, προσέχει εσάς μα και εμάς, το ταπεινό σου ποίμνιο.   Μαζί σου αγαπημένε μας πνευματικέ προσευχόμαστε:

Θεός δυνατός, τ σοφί Σου κατασκευάσας τόν νθρωπον, κ διαφόρων καί ναντίων οσιν ν ζον λογικόν ποδείξας· συνάψας καί νώσας τόν νον τ χοΐ, τήν όρατον ψυχήν τ ρωμέν σαρκί, διαστήσας δέ ατήν καί διακρίνας καί μετά τήν παράβασιν τ νυπερβλήτ Σου περί μς γάπ, να μή θάνατον Δέσποτα, προσέταξας τόν χον τοτον πιστρέψαι ες τήν γν, καί τήν νοεράν ψυχήν ναλσαι πρός Σέ· μνήσθητι της δούλης Σου Κυριακής· καί ετι ν λόγ ργ μαρτεν, ετε κων κών παρέβη, συγχώρησον ατή, καί μέ κζητήσς καί μηδέ εσέλθς ες κρίσιν μετά της δούλης Σου.

 

Τίς γάρ στίν, ς ζήσεται καί οχ μαρτήσει;

 

λεως γενο, ς γαθός, καί νάπαυσον τό πνεμα ατο ες κόλπους βραάμ καί σαάκ καί ακώβ, θεν πέδρα πσα δύνη καί λύπη καί στεναγμός, θησαυρίζων καί ατ τήν γαθήν λπίδα τς μετά τν γίων ναστάσεως.

 

Παρακάλεσον δέ καί παραμύθησαι ς φιλάνθρωπος τούς πενθοντας, καί τό βαρύ τς θυμίας φορτίον πό τς διανοίας ατν νακούφισον, να εχαριστοντες δοξάσωσιν τόν μόνον ζντα καί αώνιον Θεόν.

 

τι Ατός ε ζωή καί νάπαυσις τν κεκοιμημένων καί Σοί τήν δόξαν ναπέμπομεν, τ Πατρί καί τ Υἱῷ καί τ γί Πνεύματι, νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων. μήν.+.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια